Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bộ GD&ĐT làm việc tại huyện Vĩnh Linh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ngày 16/5/2023, Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc tại huyện Vĩnh Linh về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Làm việc với huyện, Đoàn kiểm tra của Bộ đã tiến hành kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC của địa phương, nghe báo cáo quá trình thực hiện công tác PCGD, XMC trong năm 2022 và đi kiểm tra thực tế tại 2 xã Vĩnh Thủy và Kim Thạch.

Để đảm bảo điều kiện phổ cập giáo dục tiểu học, trong thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã kiện toàn đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo 100%, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp đạt tỷ lệ 99,3%, tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,5. Về cơ sở vật chất, toàn huyện có 21 trường có cấp tiểu học với 33 điểm trường, trong đó16/21 trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhờ đó, đến nay huyện Vĩnh Linh có tổng số trẻ 6 tuổi phải phổ cập và huy động vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%; tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 96,6%; tổng số trẻ 11- 14 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99%; số trẻ khuyết tật 6- 14 tuổi có khả năng học tập là 93, đến lớp 93 đạt tỉ lệ 100%. 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 đạt tỉ lệ 100%, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn giáo dục Tiểu học mức độ 3.

Về xóa mù chữ, đến nay toàn huyện có tổng số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ mức độ 1 đạt tỉ lệ 100%; tổng số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ mức độ 2 là đạt 99,9%. 18/18 xã đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2 đạt tỉ lệ 100%, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đánh giá kết quả đạt chuẩn PCGD tiểu học, xóa mù chữ mức độ 3 của huyện Vĩnh Linh là chính xác; hồ sơ kiểm tra thực hiện đầy đủ; chất lượng học sinh tốt thông qua việc kiểm tra học sinh lớp 1. Đoàn kiểm tra đề nghị huyện tiếp tục quan tâm công tác PCGD tiểu học gắn với mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông mới; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu như: phòng học, phòng bộ môn, nhà vệ sinh học sinh.

PV

Bài viết liên quan