Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Dâng hương tại 3 chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Vĩnh Linh

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930- 2024) và chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 02/02/2024, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tổ chức dâng hương tại 3 chi bộ Đảng đầu tiên trong huyện.

Từ tháng 5/1931, 3 chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Vĩnh Linh, gồm: Chi bộ Thượng Lập - xã Vĩnh Long, Chi bộ Quảng Xá - xã Vĩnh Lâm và Chi bộ Huỳnh Công thuộc các xã Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái lần lượt được thành lập.

Sự ra đời của 3 chi bộ Đảng đầu tiên đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của quân và dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để khắc phục mọi khó khăn, lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Từ một số đảng viên ban đầu, đến nay Vĩnh Linh là địa phương có số lượng đảng viên đông nhất tỉnh Quảng Trị với 58 tổ chức cơ sở đảng, 9.150 đảng viên.

Hoạt động dâng hương tại 3 chi bộ Đảng đầu tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Linh đối với thế hệ đi trước, những người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp của các tổ chức cơ sở Đảng và phong trào cách mạng về sau này.

Nguyên Đồng- Kỉnh Ngọc- Hoàng An

Bài viết liên quan