Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đầu tư 568 triệu đồng bảo tồn 3 di tích lịch sử ở Vĩnh Linh

Thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định phân bổ 3,67 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hoá tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 3 di tích được bố trí vốn để đầu tư tôn tạo. Đó là, địa điểm trận địa tên lửa bắn rơi máy bay B52 đầu tiên ở Việt Nam ở xã Vĩnh Khê, với hạng mục trùng tu tôn tạo tượng đài, sân vườn cây xanh, vốn đầu tư 88 triệu đồng.

Địa điểm trận địa DKZ ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái với hạng mục cắm mốc chỉ giới, xây dựng bia biển, tường rào; sân vườn, cây xanh, vốn đầu tư 240 triệu đồng. Địa điểm trận địa súng phòng không12 ly 7 ở thôn Mỹ Hội, xã Trung Nam gồm các hạng mục: cắm mốc chỉ giới; xây dựng bia biển; tường rào, sân vườn, cây xanh, vốn đầu tư 240 triệu đồng.

BBT

Bài viết liên quan