Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Liên hoan NTQC tỉnh Quảng Trị năm 2024 có chủ đề “Bài ca Vĩnh Linh”

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị năm 2024 - kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954- 25/8/2024). Liên hoan dự kiến tổ chức vào tháng 8/2024 tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Đoàn Vĩnh Linh tham gia Liên hoan NTQC "Rừng xanh vang tiếng Ta lư" năm 2023 tại huyện Hướng Hóa.

Đối tượng tham gia liên hoan là những hạt nhân phong trào văn nghệ ở các địa phương trong toàn tỉnh; con em quê hương Quảng Trị có hộ khẩu tại Quảng Trị, hiện đang học tập, sinh sống trên địa bàn toàn quốc.

Chương trình tham gia liên hoan là một chương trình nghệ thuật tổng hợp ca, múa, nhạc có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tình yêu quê hương, đất nước; những ca khúc ca ngợi về truyền thống văn hoá, truyền thống cách mạng của mảnh đất, con người Vĩnh Linh trong kháng chiến và những thành tựu tiêu biểu trong 70 năm xây dựng và phát triển.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị năm 2024 là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân trong tỉnh đối với Vĩnh Linh “lũy thép anh hùng”. Qua đó nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng quê hương, đất nước; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của quê hương Vĩnh Linh nói riêng và Quảng Trị nói chung.

* Xem Kế hoạch Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Quảng Trị năm 2024 có chủ đề “Bài ca Vĩnh Linh” tại đây!

BBT

Bài viết liên quan