Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Để công tác phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả, bền vững; quyết tâm hình thành được văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các nội dung của pháp luật về xử lý người người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn như các nhà hàng, quán bar, karaoke, trung tâm tiệc cưới... để phối hợp tuyên truyền, vận động khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

Công an huyện Vĩnh Linh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung về tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông” và tuyên truyền, vận động người thân cùng tuân thủ. Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ khi xử lý các vi phạm pháp luật giao thông, nhất là các vi phạm về “nồng độ cồn”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không được giải quyết bất cứ trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm… Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Phòng Nội vụ phối hợp với Công an huyện để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

BBT

Bài viết liên quan