Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2023

Ngày 21/5/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023.

Các địa phương chỉ đạo đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối; trừ các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn tại địa phương.

Phối hợp với Điện lực cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ; hướng dẫn cá nhân, tổ chức chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, đặt điều hòa nhiệt độ từ 260C trở lên; tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn.

BBT

Bài viết liên quan