Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Bồi dưỡng 203 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026

Trong 2 ngày 12- 13/9/2023, huyện Vĩnh Linh tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 203 đại biểu HĐND thuộc thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng và 7 xã trên địa bàn.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được quán triệt, thông qua 4 chuyên đề quan trọng. Cụ thể: Tổ chức Chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Những điểm mới của Hiến pháp 2013 về Chính quyền địa phương và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Một số vấn đề về đổi mới phương thức hoạt động HĐND các cấp trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức cơ bản, cần thiết cho đại biểu HĐND cấp xã để vận dụng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan