Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng

Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt 5 năm trở lại đây, trên địa bàn đã giảm hẳn về tình trạng khai thác, mua bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Có được kết quả này, một trong những giải pháp quan trọng được huyện Vĩnh Linh xác định đó là thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp, kết hợp trong quản lý, bảo vệ rừng.

Hiện nay diện tích đất rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp của huyện Vĩnh Linh là 37.951,37 ha, chiếm 61,21% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích đất có rừng 33.646,95 ha, trong đó rừng tự nhiên 13.143,90 ha; rừng trồng 20.503,05 ha.

Diện tích rừng trải dài trên hầu hết các xã, vừa có miền núi, trung du, đồng bằng và vùng cát ven biển.

Riêng diện tích rừng tự nhiên tập trung chủ yếu ở 2 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô là những địa phương có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa bàn rộng, trong khi Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh lực lượng chỉ gồm 11 người, có người phụ trách từ 1 - 3 xã.

Mặt khác, hoạt động phá rừng, lấn chiếm rừng, đất rừng diễn ra ngày càng phức tạp. Diện tích rừng tự nhiên nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Bình và 2 huyện Hướng Hóa, Gio Linh khá lớn, địa hình hiểm trở ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuần tra, kiểm tra, phát hiện hành vi xâm hại rừng.

Một số lớn diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình bảo vệ nhưng chính sách hưởng lợi chưa gắn trách nhiệm với quyền lợi của chủ rừng nên chưa thực sự phát huy hiệu quả trong bảo vệ rừng... Do vậy công tác quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Vĩnh Linh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trước tình hình này, nêu cao vai trò nòng cốt về quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh đã chủ động tham mưu cấp trên xây dựng kế hoạch sát đúng với thực tiễn, đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đặc biệt chú trọng phối hợp giữa các đơn vị: công an, quân sự, chủ rừng, hạt kiểm lâm khu vực giáp ranh...

Quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên trao đổi thông tin nhằm triển khai nghiêm túc quy chế đã được ký kết. Lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, chủ rừng đẩy mạnh kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, phát triển rừng, cụ thể như: Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn; chỉ thị, quy định của UBND các cấp về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng...

Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cộng đồng dân cư về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể xã hội về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là thông qua việc thành lập tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại cơ sở.

Hiện nay huyện Vĩnh Linh có 11 ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng cấp xã với 190 thành viên; 2 ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của 2 chủ rừng lớn là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải và Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải với 26 thành viên.

Đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã đưa gần 370 lượt tin, bài tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; truyền thông lưu động hơn 15 đợt tại khu dân cư. Ngoài ra tổ chức ký 75 bản cam kết bảo vệ rừng với sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, đoàn thể và người dân.

Đặc biệt Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh cùng các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác rừng trái phép; tập trung xóa bỏ điểm nóng về phá rừng, xâm lấn rừng và khai thác rừng trái phép; điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Đối với những vùng trọng điểm giáp ranh có nguy cơ cao về khai thác rừng trái phép, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh chủ động nghiên cứu thành lập tổ hoặc chốt liên ngành nhằm ngăn chặn đối tượng lợi dụng vào rừng khai thác trái phép lâm sản...

Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng, những năm qua, rừng tự nhiên tại Vĩnh Linh được quản lý, bảo vệ tốt, không có dấu hiệu xâm hại. Hiện Vĩnh Linh có diện tích khai thác rừng trồng tập trung khoảng 2.159 ha; khối lượng khoảng 259.080 m3, ước tính thu nhập trên 3821,1 tỉ đồng.

Sản lượng gỗ rừng trồng đáp ứng được nhu cầu gỗ nguyên liệu của các nhà máy chế biến gỗ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người trồng rừng. Hoạt động phối hợp tích cực, hiệu quả của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh và các đơn vị liên quan không chỉ bảo đảm cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đi vào nền nếp, mà còn góp phần khẳng định thế mạnh của ngành lâm nghiệp cũng như kinh tế lâm nghiệp dần trở thành lĩnh vực quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan