Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh đã  yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng và người dân về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành.

Sông Sa Lung, huyện Vĩnh Linh.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra và xử lý quyết liệt, kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng lòng, bờ, bãi sông và bờ biển, đặc biệt là các hoạt động xây dựng nhà ở, công trình ven sông, trên sông và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông, ven biển làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn với ổn định sinh kế của người dân nhằm hạn chế làm suy thoái rừng ngập mặn ven biển.

Các đơn vị kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo thực hiện cắm biển cảnh báo sạt lở; tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở, nhất là những khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tiến hành rà soát, lập kế hoạch xây dựng công trình bảo vệ bờ tại những khu vực dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng quan trọng không thể di dời.

BBT

Bài viết liên quan