Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị UBMTTQ huyện Vĩnh Linh lần thứ II, nhiệm kỳ 2024- 2029

Ngày 10/7/2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị lần thứ II, khoá XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBMT tỉnh; Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBMT huyện Vĩnh Linh đã bám sát chương trình hành động của UBMT tỉnh, Chương trình công tác trọng tâm của huyện nên  đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024- 2029; hướng dẫn lấy phiếu hài lòng của người dân cho các đơn vị NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh và huyện NTM đạt tỷ lệ cao. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động GPMB thi công cao tốc Cam Lộ- Vạn Ninh.

Mặt trận từ huyện đến cơ sở cùng với Nhân dân đã xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và chào mừng 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh; quan tâm xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong 6 tháng, UBMT huyện Vĩnh Linh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và Trung ương, cũng như các mặt công tác, hoạt động của tổ chức Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục nắm bắt tình hình trong Nhân dân;  không ngừng đổi mới nội dung, phương thức trong công tác dân tộc, tôn giáo. Vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục chung tay xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả. Tích cực vận động động Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Xây dựng, ký kết chương trình phối hợp hoạt động, công tác giai đoạn 2024- 2029 giữa UBMT huyện với HĐND, UBND và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế hoạt động  và  Chương trình công tác toàn khoá của UBMT huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029; tiến hành hiệp thương bổ sung ông Hoàng Minh Hảo, Chủ tịch UBMT thị trấn Bến Quan tham gia UBMT huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan