Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Cấp gần 1,9 tỷ đồng cho 35 hộ dân tộc thiểu số

Ngày 18/5/2023, huyện Vĩnh Linh tiến hành cấp gần 1,9 tỷ đồng hỗ trợ mua con giống cho 35 hộ dân tộc thiểu số ở 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

Nguồn kinh phí này được dùng để mua 53 con bò sinh sản, 53 con trâu sinh sản, 25 con dê nhốt chuồng phục vụ chăn nuôi cho 11 hộ của xã Vĩnh Ô, 8 hộ thuộc xã Vĩnh Hà và 16 hộ ở xã Vĩnh Khê.

Đây là các hộ gia đình đã được ngành chức năng huyện Vĩnh Linh khảo sát về nhu cầu, điều kiện chăn thả cũng như hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng, trị bệnh cho đàn vật nuôi phát triển ổn định. Từ đó, góp phần nhân rộng những đối tượng sản xuất phù hợp với vùng miền núi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân theo Đề án số 2050/ĐA-UBND ngày 12/11/2021 của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021- 2025.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan