Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xây dựng mô hình CLB bảo vệ tài sản ngoài trời ven sông Bến Hải

Trước tình trạng một bộ phận người dân sử dụng xung điện rà phá trên sông Bến Hải làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái tự nhiên, Công an huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Giang tăng cường các hoạt động nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt xây dựng, ra mắt mô hình “CLB bảo vệ tài sản ngoài trời ven sông Bến Hải xã Vĩnh Giang” hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống các hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện.

“CLB bảo vệ tài sản ngoài trời ven sông Bến Hải xã Vĩnh Giang” thu hút sự tham gia của 40 hộ gia đình có ao, hồ, tài sản ngoài trời tại khu vực này. CLB sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng nắm tình hình. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, không sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản dưới mọi hình thức.

Mặt khác thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra dọc theo tuyến ven sông Bến Hải. Qua đó góp phần ngăn chặn, hạn chế, đẩy lùi hành vi trái phép, tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông không bị hủy diệt, tạo điều kiện cho người dân phát triển lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản an toàn, ổn định.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan