Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Giang nhiệm kỳ 2024- 2029

Ngày 28/3/2024, xã Vĩnh Giang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024- 2029. Đến dự có Chủ tịch UBMT huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong.

Nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận xã Vĩnh Giang từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác của mặt trận.

Hoạt động của Mặt trận đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN; đưa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian qua. Mục tiêu nhiệm kỳ 2024- 2029, Mặt trận xã Vĩnh Giang xác định có từ 90- 95% quần chúng nhân dân được tập hợp vào các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội; 98- 100% khu dân cư đạt văn hóa; 100% khu dân cư duy trì, giữ vững và làm tốt phong trào xây dựng NTM; 98- 100% khu dân cư đạt chỉ tiêu vận động Quỹ Vì người nghèo…

Đại hội đã hiệp thương bầu 30 vị vào Ban Chấp hành UBMT trận xã Vĩnh Giang nhiệm kỳ 2024- 2029 và hiệp thương bầu 6 vị tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2024- 2029.

BBT- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan