Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kỷ niệm 78 năm Người Vân Kiều - Pa Cô mang họ Hồ của Bác

Tại xã Vĩnh Hà vừa tổ chức tọa đàm gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kỷ niệm 78 năm người Vân Kiều - Pa Cô mang họ Hồ của Bác (1946 - 2024). Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng tham dự buổi toạ đàm.

Cách đây 78 năm, cùng với đồng bào Vân Kiều - Pa Cô trong cả nước, người dân tộc Vân Kiều ở huyện Vĩnh Linh được chính thức mang họ của Bác Hồ. Nằm ở khu vực miền núi phía Tây huyện Vĩnh Linh, cuộc sống của những người con mang họ Hồ của Bác ở 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Nhất là từ khi huyện Vĩnh Linh triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỉ lệ hộ nghèo cao và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đây đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào người dân tộc Vân Kiều đã có những bước đổi thay mạnh mẽ. Hiện nay cả 3 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Với lòng tự hào được mang họ của Bác Hồ là nguồn động lực để đồng bào người dân tộc Vân Kiều đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng no đủ, văn minh. Tại buổi tọa đàm gặp mặt, huyện Vĩnh Linh đã biểu dương, khen thưởng cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người đồng bào dân tộc Vân Kiều của 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan