Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Thống nhất chủ trương cho phép thăm dò khai thác mỏ đất Vĩnh Hà 4 làm vật liêu san lập

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan