Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan