Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải giao lại địa phương quản lý tại các xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Vĩnh Khê - huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan