Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan