Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh năm 2023

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan