Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan