Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội

* XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan