Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc; bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan