Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thẩm định và quản lý, giám sát dự án đầu tư từ vốn ngoài ngân sách thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh"

* XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan