Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾT LUẬN: Của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp với Tổ xây dựng Đề án và các phòng ban, đơn vị về xây dựng Đề án Bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô

* XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan