Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng GPMB đường Cao tốc tại cuộc họp với Hội đồng BT, HT & TĐC và Tổ giúp việc về đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan