Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Thông báo Kết luận số 317/KL-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Hồ Xá, Trung Nam, Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Kim Thạch, Vĩnh Hòa và Vĩnh Chấp

Nội dung chi tiết tại đây

Bài viết liên quan