Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

* XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan