Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023

* XEM NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan