Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT năm 2023

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan