Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh giảm, bổ sung kinh phí do tăng, giảm biên chế năm 2023 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan