Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

1. Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

2. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Bài viết liên quan