Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan