Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (Karaoke Hồng Thanh của ông Trần Công Thanh, xã Vĩnh Thủy)

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan