Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết TTHC ở lĩnh vực đất đai

Trong thời gian qua, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh xảy ra tình trạng hồ sơ bị tồn động nhiều, chậm trễ trả kết quả buộc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trước tình hình này, ngày 21/2/2022, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân.

 

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị xem xét chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại nên trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cũng như các dịch vụ công do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh thực hiện. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của địa phương.

 

BBT

Bài viết liên quan