Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Chỉ số CCHC của huyện Vĩnh Linh có cải thiện

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đạt kết quả tích cực. Theo kết quả thẩm định của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chỉ số Cải cách hành chính của huyện Vĩnh Linh đạt 70,37%; xếp thứ 1/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận 1 cửa xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Đạt được kết quả này, UBND huyện Vĩnh Linh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện Vĩnh Linh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Trong những tháng còn lại cuối năm 2023, bên cạnh duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ số đã đạt được, UBND huyện Vĩnh Linh quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục 27 tiêu chí/tiêu chí thành phần bị Hội đồng Thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị trừ với tổng cộng 23,41 điểm.

Một số tiêu chí/tiêu chí thành phần huyện Vĩnh Linh cần phải khắc phục, đó là: Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC; Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC đã ban hành; Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển bằng phương thức điện tử; Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến…

BBT

Bài viết liên quan