Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khắc phục những tồn tại trong công tác CCHC năm 2023

Năm 2023, Chỉ số Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh được UBND tỉnh Quảng Trị xếp thứ 1/10 huyện, thị xã, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2022. Tuy nhiên, qua rà soát kết quả thẩm định Chỉ số CCHC huyện Vĩnh Linh năm vừa qua thì bị trừ điểm 6,07 điểm ở một số tiêu chí/ tiêu chí thành phần.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC năm 2023 và đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2024, UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có nội dung CCHC bị trừ điểm làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục trong năm 2024.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra CCHC, tránh giải quyết hồ sơ bị trể hẹn cho tổ chức, công dân; triển khai duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức, tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đạt tỉ lệ 90% trở lên…

Bên cạnh đó, các địa vị, địa phương tăng cường tìm hiểu và đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC; triển khai mô hình, sáng kiến được chọn để nhân rộng, áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phấn đấu mỗi phòng ban, xã, thị trấn đề xuất ít nhất một sáng kiến đã được áp dụng trong năm 2024 tại đơn vị và có khả năng ứng dụng, nhân rộng đạt hiệu quả trong công tác nâng cao chỉ số CCHCcủa huyện.

* Xem chi tiết Kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023 tại đây!

BBT

Bài viết liên quan