Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan