Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh CCHC” năm 2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023”.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước khác thuộc huyện Vĩnh Linh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Người dự thi căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị để rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác CCHC và tình hình chuyển đổi số để tìm ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ đó đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những khó khăn trong công tác CCHC của huyện.

Thời gian tiếp nhận bài dự thi bắt đầu từ 7h ngày 11/9/2023 đến 17h ngày 13/10/2023. Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 10/2023. Huyện Vĩnh Linh sẽ tổ chức công bố kết quả vào cuối năm 2023.

* Xem chi tiết Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” tại đây!

* Xem mẫu bài tham dự Cuộc thi: Tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” tại đây!

BBT

Bài viết liên quan