Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển KT-XH ở địa phương

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 14/10/1930 - 14/10/2022

Trong những năm qua, hoạt động của các cấp Hội Nông dân (HND) từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn ở huyện Vĩnh Linh có nhiều đổi mới, sáng tạo với những bước phát triển không ngừng, có tính toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhiều định hướng, bước đi mới mang tính đột phá đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng từ đây, đời sống, xã hội người dân được nâng lên, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình trồng cây ăn quả của Hội Nông dân xã Vĩnh Thủy.

Để tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, công tác tập hợp phát triển hội viên được HND các cấp ở Vĩnh Linh ưu tiên thực hiện hàng đầu. Toàn huyện có 15.587 hội viên. HND các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng hội viên được nâng lên. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ năng lực cán bộ được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò đại diện của Hội trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được phát huy.

Với sự lãnh đạo, tổ chức, hướng dẫn của các cấp, HND huyện Vĩnh Linh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động; trong đó, có phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Để thực hiện tốt phong trào, các cấp HND huyện phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi cho hội viên tham gia; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ngân hàng và nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho trên 4.000 hộ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 271 tỷ đồng. Tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình đã trở thành phong trào mạnh và có tính thường xuyên trong mỗi cấp hội. Nhờ vậy, số hộ hội viên nghèo ngày càng giảm, hộ giàu, khá tăng. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn lớn để mở mang các ngành nghề, dịch vụ, xây dựng gia trại, trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày, nuôi trồng thủy hải sản… tạo việc làm, có thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như các mô hình: Nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành; Hợp tác xã trồng cây ăn quả ở thị trấn Bến Quan, HTX Tân Thủy xã Vĩnh Thủy; mô hình trồng 2,6 ha Thanh long ruột đỏ ở xã Vĩnh Thủy (nguồn vốn do Trung ương Hội nông dân hỗ trợ); mô hình nuôi cá lóc đồng ở xã Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thái; Câu lạc bộ cây Hồ tiêu thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Hồ Xá và xã Hiền Thành; Câu lạc bộ trồng ném an toàn xã Kim Thạch. Ngoài ra có mô hình trồng dưa lưới nhà màng ứng dụng công nghệ cao tại HTX Trường Sơn xã Vĩnh Tú; mô hình “gà đồi” ở Vĩnh Chấp, Bến Quan; trang trại Lợn giống ở thị trấn Hồ Xá; mô hình Chanh leo ở Vĩnh Thủy, Trung Nam, Vĩnh Hòa... Đến nay, toàn huyện có 4.395 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 31,5% số hộ hội viên nông dân. Trong đó: sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương 21 hộ, cấp tỉnh 106 hộ, cấp huyện 677 hộ và cấp cơ sở 3.591 hộ.

Đối với Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh dựa trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các cấp Hội đã quán triệt đến từng hội viên về các nội dung của chương trình. Nông dân đã nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới nên đã tích cực chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí của Chính phủ, làm tốt vai trò chủ thể quá trình thực hiện. Đến nay, Vĩnh Linh có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng từ đây đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ở các vùng nông thôn ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, miền núi, miền biển.

Ngoài ra, các cấp HND huyện Vĩnh Linh còn tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua giám sát đã kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tổng hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nông dân để giải quyết khó khăn ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới HND các cấp trong toàn huyện tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; kết hợp chặt chẽ phương pháp vận động, tuyên truyền, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh; vận động hội viên thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quyết tâm xây dựng Hội và phong trào nông dân vững mạnh toàn diện, có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân với lực lượng công nhân, trí thức nhằm xây dựng một nền tảng chính trị, kinh tế- xã hội vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nguyễn Văn Lương- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh

Bài viết liên quan