Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng năm 2023.

Nhà máy cao su Đức Hiền tại xã Vĩnh Long.

 

 

 

Bài viết liên quan