Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 56,3 tạ/ha

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay bà con nông dân huyện Vĩnh Linh đang tập trung thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 với năng suất ước đạt 56,3 tạ/ha.

Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn huyện gieo cấy trên 4.000 ha lúa với các giống chủ lực: Thiên ưu 8; HN6; Bắc thơm 7; VNR20... chiếm 70% diện tích. Giống bổ sung gồm các giống TBR279; Nếp ĐT 52; Đài thơm 8; Bắc Thịnh; Hương Bình; ST24; ST25; Lúa lai Thái Xuyên 111; QS88; LTH31; HĐ9; SV181; DT80; Hana 7...

Những địa phương gieo cấy sớm thuộc các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, lúa bước vào thời kì chín rộ và đã tiến hành thu hoạch từ cuối tháng 4/2023.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong những ngày này, bà con nông dân huyện Vĩnh Linh khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tập trung thu hoạch nhằm tránh thất thoát, đảm bảo cả về năng suất và sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan