Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trồng mới 18 hecta cây công nghiệp lâu năm

Tại huyện Vĩnh Linh, cây cao su và cây hồ tiêu được xác định là 2 loại cây công nghiệp lâu năm chủ lực. Năm 2023, toàn huyện đã trồng mới 8 hecta cây cao su; 10 hecta cây hồ tiêu.

Từ việc trồng mới diện tích cây cao su, cây hồ tiêu hàng năm, huyện Vĩnh Linh hình thành vùng sản xuất cây hồ tiêu tập trung tại các địa phương vùng phía Đông như: Kim Thạch, Vĩnh Hòa, Hiền Thành, Trung Nam...; và vùng sản xuất chuyên canh cây cao su tại khu vực phía Tây thuộc các đơn vị: Vĩnh Thủy, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê...

Hiện toàn huyện Vĩnh Linh đã có tổng diện tích cây cao su 6.485 hecta, trong đó đưa vào kinh doanh 6.272 hecta. Tổng diện tích hồ tiêu 1.317 hecta; 1.285 hecta đã đưa vào kinh doanh.

Nguyễn Trang

Bài viết liên quan