Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Xây dựng vùng nguyên liệu cho các sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP, thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã chú trọng phát triển các vùng nguyên liệu gắn với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao mang đặc trưng, lợi thế, thương hiệu của từng vùng miền, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững.

Vườn Thanh long ruột đỏ ở xã Vĩnh Thủy.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều vùng nguyên liệu được chứng nhận Hữu cơ, VietGAP và tương đương, trong đó tập trung các sản phẩm chủ lực của huyện như hồ tiêu, lúa, chăn nuôi, cây ăn quả.

Trong đó, có 31,5 ha hồ tiêu được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam và 3,69 ha hồ tiêu theo tiêu chuẩn; có 5ha lúa được chứng nhận theo Tiêu chuẩn VietGap đối với vùng sản xuất lúa của HTX DVNN tổng hợp Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm; có 7ha vùng trồng cam của HTX cây ăn quả Bến Quan và 4,5ha dưa hấu của HTX NN Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú được chứng nhận VietGAP.

Vùng nguyên liệu này sẽ là yếu tố quan trọng để các chủ thể phát triển thêm những sản phẩm OCOP chất lượng cao. Qua đó, không chỉ hướng đến mục đích thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn, góp phần quan trọng để các địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan