Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 3/7/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Vĩnh Linh tổ chức phiên họp quý II năm 2024, nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thiên Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng CSXH và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Theo đó, tổng nguồn vốn đến nay đạt 748.302 triệu đồng; doanh số cho vay 6 tháng đầu năm là 120.699 triệu đồng/2.272 lượt khách hàng; doanh số thu nợ là 80.648 triệu đồng, bằng 169,6% so với cùng kỳ năm 2023; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 747.566 triệu đồng; tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 100% kế hoạch được giao trong quý. Đặc biệt, tình hình dư nợ quá hạn và nợ khoanh là 138 triệu đồng, chiếm 0.018% so với tổng dự nợ, trong đó không có nợ quá hạn.

Bám sát chủ đề “Phát huy truyền thống- Đẩy mạnh thi đua- Tăng tốc bứt phá” và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thống nhất triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó tập trung các giải pháp như, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn và các chương trình đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn các xã, thị trấn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác các cấp và đa dạng hoạt động thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hội đoàn thể cấp xã, tổ trưởng tổ TK&VV về quản lý vốn uỷ thác theo kế hoạch đề ra.

Phương Nga

Bài viết liên quan