Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Còn 1.830 Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất

Qua rà soát, tại huyện Vĩnh Linh đến nay còn 1.830 Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Trong đó, nhiều nhất là xã Trung Nam có 554 Giấy chứng nhận; Cửa Tùng có 346 Giấy chứng nhận; Vĩnh Tú có 252 Giấy chứng nhận; Hiền Thành và Vĩnh Giang đều có 158 Giấy chứng nhận…

Có những Giấy chứng nhận đã cấp từ những năm 2002, 2003, 2006 nhưng chưa trao cho người sử dụng đất.

Nguyên nhân những trường hợp chưa nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Linh chủ yếu là do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và Giấy chứng nhận đang thế chấp ở ngân hàng.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, thông báo đến các hộ gia đình để thực hiện các thủ tục và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Vĩnh Linh và UBND các xã, thị trấn.

Đồng thời kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp với các cơ quan đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đang thế chấp cho người dân.

BBT

Bài viết liên quan