Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh: Có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2024

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định công nhận 34 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, năm 2024.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 6 sản phẩm, gồm: Miến ngũ sắc Loan Hảo của Cơ sở sản xuất Loan Hảo, xã Hiền Thành; Dầu lạc nguyên chất Làng An của Hộ kinh doanh Lê Thanh Biên, xã Kim Thạch; Thức ăn hỗn hợp vi sinh Tây Sơn của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tây Sơn, xã Vĩnh Chấp; Tinh dầu tràm Mộc Sương của Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Vĩnh Chấp, xã Vĩnh Chấp; Hương thảo mộc VT, Hợp tác xã Tổng hợp hương thảo mộc VT, xã Vĩnh Thủy; Bàn ghế gấp gọn thông minh của Hộ kinh doanh cơ khí mỹ nghệ Trường Giang, xã Hiền Thành.

Mỗi sản phẩm hoặc bộ sản phẩm được công nhận sẽ được cấp Giấy chứng nhận và 1 biểu trưng của chương trình, kèm theo tiền thưởng 3 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức tôn vinh, trao Giấy chứng nhận, khen thưởng cho các đơn vị, các cá nhân có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh lần thứ VII năm 2024.

BBT

Bài viết liên quan