Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát huy hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân  trên địa bàn huyện Vĩnh Linh ngày càng được nâng cao. Việc quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng  hiệu quả các nguồn lực đã góp phần đưa nền kinh tế phát triển và giúp địa phương nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM.

Nhằm tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 39 vào các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đồng thời ban hành các Nghị quyết triển khai thực hiện ở từng lĩnh vực.

Hằng năm, huyện đều ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, đã luôn duy trì vững chắc kết quả PCGD mầm non trẻ em 5 tuổi, PCGD xóa mù chữ mức độ II, PCGD tiểu học mức độ III và PCGD trung học cơ sở mức độ II; đến cuối năm 2023 tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 43/51, đạt tỷ lệ 84,3%. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Vĩnh Linh đã cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn khung năng lực của từng vị trí việc làm. Trung bình giai đoạn 2019- 2023 giải quyết việc làm mới cho 1.948 người/năm; đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện từ 58,5% năm 2019 lên 70,5% cuối năm 2023, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 48,2%.

Với mục tiêu sử dụng hiệu quả và phát huy giá trị các nguồn vật lực tại  địa phương, huyện đã không ngừng tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đất đai; quy hoạch; xây dựng đô thị; thu hút đầu tư. Theo đó, huyện đã hoàn thành công tác thu hồi đất giao cho các địa phương quản lý; hoàn thành công tác đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc xã Vĩnh Ô và phối hợp quy hoạch bổ sung các điểm mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn. Tích cực  xây dựng và thành công đưa 3/3 thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Huyện thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, có tính chất lan tỏa nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như dự án Nhà văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh với tổng mức đầu tư 85,5 tỷ đồng; dự án Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, dự án nâng cấp 01 số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá (15 tỷ đồng); ngoài ra còn tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB trong dự án Đường nối Hồ Chí Minh nhánh Đông với Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư trên 239 tỷ đồng, dự án Đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh đoạn qua địa bàn huyện, dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị…

Đặc biệt, để phát huy lợi thế của ngành nông nghiệp, cả hệ thống chính chị và Nhân dân đều nổ lực đoàn kết thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và gắn với xây dựng NTM.  Từ đó đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tích cực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân; đến cuối năm 2023, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 22,3% trong tổng giá trị sản xuất. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, tài liệu quy hoạch, quy trình thủ tục trên cổng thông tin điện tử của huyện. Hằng năm, tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ các cơ sở sản xuất ngày càng phát triển.

Trong 5 năm qua, huyện Vĩnh Linh cũng đã nổ lực thực hiện tốt việc điều hành thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí.  Quan tâm, chú trọng khai thác nguồn thu từ đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại triển khai các biện pháp chống thất thu… Nhờ đó, thu chi ngân sách hằng năm đều đảm bảo theo kế hoạch đề ra, cụ thể năm 2020 thu ngân sách đạt 730,1 tỷ đồng, tăng 10,97% so với năm 2019; năm 2022 đạt 908.949 triệu đồng, đạt 142,1% so với dự toán huyện giao và tổng chi ngân sách nhà nước đạt 721.051 triệu đồng, đạt 115,2 % so với dự toán huyện giao. Riêng năm 2023, thu ngân sách đạt 173,3 tỷ đồng, đạt 84,54% so với dự toán tỉnh giao; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 97,46% so với dự toán.

Những nổ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Minh chứng rõ nét nhất là tính đến cuối năm 2023 tất cả các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 15,1% - lần đầu tiên đạt kế hoạch năm. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.673 tỷ đồng - lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.500 tỷ. Tính đến nay, đã có 13/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao; 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang trong quá trình thẩm định; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Phương Nga

Bài viết liên quan