Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát triển rừng trồng thông qua phương pháp quản lý vật liệu hữu cơ không đốt sau khai thác rừng

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo việc phát triển rừng trồng thông qua phương pháp quản lý vật liệu hữu cơ không đốt sau khai thác rừng, hướng tới phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng hấp thụ các bon từ rừng tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024- 2028.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đến các tổ chức, cá nhân, các chủ rừng trên địa bàn nhằm từng bước thay đổi tư duy cho những người trồng rừng bằng phương pháp không đốt vật liệu hữu cơ sau khai thác rừng để bảo vệ cấu trúc đất, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính thông qua quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác rừng trồng.

Hàng năm, trên địa bàn huyện có khoảng 1.700- 2.000 ha rừng trồng lại sau khai thác. Vì vậy, UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn tuyên truyền, khuyến khích người dân sau khai thác tiến hành xử lý thực bì không đốt vật liệu hữu cơ để bảo vệ đất, bảo tồn đa dạng sinh học,… và phấn đấu hàng năm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có khoảng 300 ha rừng không đốt vật liệu hữu cơ sau khai thác.

UBND huyện Vĩnh Linh giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương như sau: Vĩnh Hà 100 ha, Vĩnh Chấp 40 ha, Vĩnh Khê 40 ha, Vĩnh Sơn 40 ha, Vĩnh Tú 30 ha, Vĩnh Ô 30 ha, Vĩnh Thuỷ 20 ha.

Đối với Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy trình kỹ thuật lâm nghiệp trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hạn chế việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt vật liệu hữu cơ sau khai thác rừng trồng sản xuất để bảo vệ đất và bảo vệ môi trường, góp phần chống biến đổi khi hậu và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ tiêu hàng năm của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải là 200 ha và Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải 200 ha.

Hàng năm, trên những diện tích rừng trồng sau khai thác bằng phương pháp xử lý thực bì không đốt vật liệu hữu cơ, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật, hướng dẫn các chủ rừng lập hồ sơ gửi về cho Hội Chứng chỉ rừng Quảng Trị xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ rừng trồng, tạo điều kiện cho nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng xâm nhập vào thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị rừng trồng cho các địa phương.

BBT

Bài viết liên quan