Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc, chỉ đạo Công ty Cổ phần Quang Anh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai chưa hoàn thành nhằm đăm bảo các điều kiện tổ chức Lễ khởi công dự án theo đúng tiến độ được giao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện công tác GPMB diện tích 163,27ha còn lại.

UBND huyện Vĩnh Linh triển khai phương án bố trí tái định cư phù hợp cho các hộ dân và các công trình trong phạm vi GPMB bị ảnh hưởng cần phải di dời.

Đối với Công ty Cổ phần Quang Anh Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng yêu cầu các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất đợt 1, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét để thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật.

BBT

Bài viết liên quan