Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét Đồ án Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét về Đồ án Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040.

Tổng diện tích lập Đồ án Điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá khoảng 2.030 héc ta. Trong đó, toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Hồ Xá có diện tích trên 736 héc ta, quy mô dân số khoảng 13.180 người và khu vực mở rộng không gian về phía Tây - Bắc của thị trấn thuộc các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú với diện tích khoảng 1.293 héc ta, dân số khoảng 3.750 người.

 

Việc điều chỉnh quy hoạch chung nhằm định hướng phát triển không gian cho quá trình đô thị hóa của thị trấn trong tương lai, hướng tới mục tiêu thị trấn Hồ Xá đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030.

 

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ lập Đồ án Điều chỉnh và mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hồ Xá, UBND huyện Vĩnh Linh đã tích cực chỉ đạo Phòng KT&HT phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các bước khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, đại diện cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đến nay, Đồ án cơ bản hoàn thiện, UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chỉ đạo để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

 

BBT

Bài viết liên quan